Veña, bótate a cantar

¿Nunca che pasou iso de estar nalgún sitio onde alguén arranca a cantar e que ti só poidas mirar, escoitar…