Desenvolvemento local e emprego

San Sadurniño aéreaAs políticas municipais en canto ao desenvolvemento rural e o emprego fundaméntanse nun concienzudo estudo da realidade socioeconómica do territorio e na detección das súas potencialidades. Un plantexamento que se canaliza principalmente a través das oficinas de Desenvolvemento local e de Orientación laboral, que centran o seu traballo na posta en valor dos recursos endóxenos e na formación como eixos da evolución integral do territorio.

Seguindo estas premisas, un dos obxectivos principais das Administracións locais debe ser modificar o ambiente produtivo, social e urbano existente co fin de incrementar a calidade de vida dos seus cidadáns e cidadás, e xerar un desenvolvemento económico a través da concienciación, da coordinación das inquedanzas cidadás, de espertar o espírito de iniciativa, ou de adaptarse aos cambios tecnolóxicos.

centroempresasCentro Municipal de Empresas
Bo exemplo de creación de condicións para o emprego e o emprendemento é a posta en marcha do Centro Municipal de Empresas, situado ao carón da Casa do Concello. O inmoble foi antigamente parte do Pazo da Marquesa e, posteriormente, reconverteuse en colexio. Tralo paso deste patrimonio a mans municipais, a área de Desenvolvemento local e Emprego deseñou un proxecto para transformar parte das instalacións en centro empresarial, facilitándolles a persoas autónomas e pequenas firmas de todo tipo locais a prezos asequibles.

O CME conta con 13 espazos con distintas medidas adxudicados en 2017 en rexime de concesión por un período inicial de 2 anos. Nestes momentos poden atoparse alí todo tipo de servizos: asesoría legal, asesoría a empresas, servizos de mantemento eléctrico e fontanería, logopedia, servizos de enxeñaría, traballos aéreos e fotografía e audiovisual. Ademais, no andar inferior tamén está situada a oficina de Correos e o edificio oferta a posibilidade de utilizar as instalacións para xuntanzas de traballo ou para dispor dunha caixa de correos ou a domiciliación social, aínda que non se dispoña de oficina.

Documentación relacionada co Centro Municipal de Empresas:
Regulamento de usos e de asignación de espazos
Ordenanza reguladora dos usos e taxas do Centro Municipal de Empresas
Solicitude de espazos (.doc) (.pdf)
Solicitude para domiciliar a sede sen ocupación de espazo (.doc) (.pdf)
Solicitude de uso puntual das instalacións (.doc) (.pdf)

Desenvolvemento sustentable
As novas estratexias territoriais defenden que o desenvolvemento local debe engadir un novo concepto: o de sustentabilidade, e non só como un elemento sectorial, senón como o cerne do modelo de desenvolvemento territorial. Non abonda unicamente con buscar a xeración de emprego e riqueza, tamén hai que acadar unha sustentabilidade social e ambiental, á parte da económica. Neste sentido, e vencellado ás políticas en materia ambiental, o Concello de San Sadurniño subscribiu a Carta de Aalborg para o desenvolvemento da Axenda 21 Local, que persegue precisamente un desenvolvemento sostible do municipio por medio de distintas accións desde a administración.

Obxectivos coincidentes cos recollidos na Lei 45/2007 para o desenvolvemento sustentable do medio rural: economía multifuncional e diversificada, servizos públicos axeitados e conservación do patrimonio natural e cultural.

curso_froitaEn materia de desenvolvemento, San Sadurniño leva a cabo programas propios ou en colaboración con entidades de ámbito local e comarcal nos que xa se leva avanzado, principalmente en canto á posta en valor das posibilidades agrogandeiras nun contexto marcado pola crise da industria, a construción e dos servizos. Así, o Concello creou a Horta de demostración e de conservación de froiteiras do país “Carlos Fornos” no lugar da Cortiña, que serve como banco de patrimonio vexetal no que, ademais, se imparten charlas e cursos. A experiencia foi un primeiro paso para recuperar as variedades do país e, a partir de aí, artellar un programa constante de formación -cultivo, poda, aplicación de produtos fitosanitarios, transformación, etc.- e de apoio á creación de novas entidades relacionadas co sector primario, como é o caso da Asociación Agroecolóxica A Cortiña, constituída en San Sadurniño aínda que con membros de toda a volta.

A horta pode visitarse con cita previa -grupos dun máximo de 25 persoas cada vez- e recibir unha explicación por parte da AGFA do Eume. Para iso hai que contactar coa entidade a través do 605 614 816 ou do correo agfaeume@gmail.com. O custe das visitas son 20€ para grupos de 1 a 10 persoas adultas, de 2€ por persoa para grupos de 11 a 25 adultas e de 0,5€ por neno ou nena no caso de grupos de escolares, segundo o protocolo que pode descargarse desde esta ligazón.

DJI_0431Outro dos obxectivos neste ámbito é a promoción da produción local e a súa posterior comercialización a través de mercados de proximidade. San Sadurniño forma parte do proxecto para a posta en marcha dun centro de transformación alimentaria en colaboración con Moeche, Valdoviño e Cerdido, que será referente para as elaboracións locais e tamén para a formación no ámbito agroalimentario. Ademais, no noso concello tamén se organizan eventos anuais relacionados co medio rural e o sector primario. Son a Feira da Plantación -organizada inicialmente pola desaparecida asociación Bidueiro-, que se celebra o último domingo de abril como escaparate para viveiros e produtos da terra, e a Feira Rural do mes de agosto, que recolle un grande mercado e propostas máis amplas ao redor do desenvolvemento territorial.

Rede técnicos emprego-logoCor300Desde a Oficina de Desenvolvemento local ofrécese asesoramento para a posta en marcha de proxectos individuais ou cooperativos facilitando información estatística útil, datos sobre oportunidades e nichos de mercado no ámbito rural e sobre procedementos para obter subvencións e finanzamento específico. Este departamento, xunto coa Oficina de Orientación Laboral, tamén participa en proxectos europeos centrados na formación e no coñecemento de experiencias de éxito noutros países, como foi o caso do GoGreenNow, o programa europeo Grundtvig e como foi no bienio 2015-2017 o ECMYNN, centrado na mellora de competencias das institucións que traballan con mocidade que nin estuda nin traballa.

Desde mediados de 2017, o departamento de Desenvolvemento local tamén se ocupa das cuestións relacionadas co emprego e a empregabilidade e a formación.