Lista provisional de admisións na EIM A Rolada para o curso 2023-2024

0

O Concello acaba de publicar a lista provisional de admisións na Escola Infantil Municipal A Rolada para o curso 2023-2024, aprobada por resolución da alcaldía con data 5 de xullo.

Segundo se establece na mesma, o prazo para presentar alegacións é de 2 días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación. De non presentarse ningunha reclamación polos cauces oficiais, o listado elevarase automaticamente a definitivo.

Tan pronto como a lista sexa definitiva abrirase un prazo de 15 días naturais para que as familias tramiten a matrícula.

Listado provisional (publicado en web o 5/7/2023)

Share.