Convocatoria de emprego público: Traballadora/o Social

0

O obxecto desta convocatoria é a cobertura dunha praza de Traballador ou Traballadora Social como persoal funcionario de carreira, incluída na oferta de emprego público 2021, do Concello de San Sadurniño, grupo A, subgrupo, A2, escala, administración especial; subescala: técnica.

Documentación publicada sobre o procedemento:
Bases da convocatoria e temas (BOP do 22/12/2021)
Estimación parcial de recurso e publicación de bases corrixidas (BOP do 15/02/2022)
Anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG do  29/03/2022)

Anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE do 12/04/2022) O prazo para a presentación de instancias é de 20 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOE, polo que rematará o 12/05/2022. 

Lista provisional de persoas admitidas e excluídas (BOP do 08/08/2022). O prazo para a presentación de alegacións é de 3 días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio no BOP, polo que rematará o 11/08/2022.

Toda a información sobre os procesos abertos polo Concello de San Sadurniño pode consultarse no apartado de PERSOAL do Portal de Transparencia

Share.