Convocatoria de emprego público: Oficial/a de maquinaria

0

O obxecto desta convocatoria é a cobertura dunha praza de Oficial de maquinaria como persoal laboral fixo do Concello de San Sadurniño, grupo III, nivel C.D. 18, e a creación dunha lista de reserva.

Documentación publicada sobre o procedemento:
Bases da convocatoria e temas (BOP do 22/12/2021)
Anuncio publicado no DOG (29/03/2022)
Anuncio publicado no BOE (12/04/2022)

O prazo para a presentación de instancias é de 20 días hábiles contados a partir do día seguinte ao de publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado, polo que finalizará o 12/05/2022. 

Share.