Cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 2, Celga 3 e Celga 4

0

Cursos gratuítos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega (Celga), niveis 2, 3 e 4; tanto cursos presenciais como cursos en liña.

Persoas beneficiarias: maiores de dezaseis anos, que desexen mellorar o seu coñecemento e dominio do galego e preparar as probas que a Secretaría Xeral de Política Lingüística convoca periodicamente para certificar a competencia nesta lingua.

Solicitudes, proba previa de nivel

  • As persoas interesadas en inscribirse nos cursos, presentarán a súa solicitude a través da plataforma de teleformación da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

  • Ao seleccionar a persoa interesada aquel no que desexa inscribirse, o sistema pediralle que realice unha proba de nivel para verificar que ese curso é o que mellor se adapta aos seus coñecementos previos de lingua galega. As persoas que non superen a proba poderán igualmente inscribirse no curso, ben que non terán preferencia na asignación das prazas.

Prazo de solicitude: ata o 08/03/2024.

Duración: 70 horas lectivas por curso.

Programación de cursos Celga presenciais

Localidade

Celga 2

Celga 3

Celga 4

Ferrol

Non

Non

Lugar: IES Concepción Arenal

Rúa Cuntis, s/n

Datas: do 1.4.2024 ao 16.5.2024

Horario: de luns a xoves, das 18.30 ás 21.00 h

Núm. de prazas: 30

Programación de cursos Celga en liña

Curso

Número de prazas

Datas

Celga 2: 7 edicións

210

Do 1.4.2024 ao 16.5.2024

Celga 3: 7 edicións

210

Do 1.4.2024 ao 16.5.2024

Celga 4: 17 edicións

510

Do 1.4.2024 ao 16.5.2024

Ligazón á normativa

Share.