Euroeume ofrece un curso sobre xestión dixital das asociacións

0

Duns anos a esta parte producíronse múltiples novidades normativas que lle afectan directamente á maneira en que se deben xestionar as asociacións veciñais, culturais, deportivas e outras entidades sen fins de lucro. A principal é a obriga de relacionarse coas Administracións públicas por vía electrónica, algo fundamental para solicitar subvencións, o que require dispor dun certificado dixital para a entidade e que as persoas representantes tamén conten co seu. Dase a circunstancia que moitas asociacións aínda non deron o paso, sexa por descoñecemento de que hai que dalo ou de como hai que dalo, igual que tampouco se están atendendo en moitos casos outras obrigas referidas a contabilidade, á comunicación dos cambios das directivas, etc. Para poñerse ao día e solventar todas as dúbidas, a Asociación Euroeume -en colaboración con Amigus e a Asociación Rural C- organiza un curso intensivo dirixido a colectivos que se desenvolverá nas Pontes todos os venres desde o 3 ao 24 de novembro. As prazas son limitadas e fai falla inscrición previa a través do correo euroeume@euroeume.org ou do teléfono 699 556 438. Tamén se pode botar a solicitude neste formulario.

Os contidos do curso centraranse, en primeiro lugar, nos trámites electrónicos que cómpre facer perante o rexistro de asociacións cando se crea unha nova entidade, cando hai mudanzas nos estatutos ou cando entran cargos novos nas directivas.

A cousa é que os colectivos teñen a obriga de comunicarlle calquera cambio estrutural ao Rexistro de Asociacións, dependente da Xunta. Ata hai uns anos facíase en papel mediante un formulario normalizado que se rexistraba presencialmente. Pero agora, co requisito da relación por medios electrónicos, ás entidades sen fins de lucro, como persoas xurídicas que son, non lles queda outra que presentar a documentación en liña solicitando antes un certificado electrónico para a asociación e acreditando, tamén con sinatura dixital, a representatividade dos principais cargos directivos.

As entidades que se crean de novo xa teñen que estar adaptadas á xestión dixital. E as máis antigas tamén, co problema engadido de que moitas delas levan anos sen relevo, con persoas á fronte que descoñecen a normativa ou con dificultades para desenvolverse co ordenador entre sinaturas electrónicas, formularios on line e outras ferramentas que hoxe son imprescindibles para correcta levanza tanto dos asuntos que deban rexistrarse perante as Administracións como das solicitudes de subvención, que tamén hai que tramitar por internet.

No curso organizado por Euroeume abordaranse estas cuestións de tipo legal e como implantalas nas entidades, ademais de falar doutras relacionadas, como son a contabilidade -incluídas ferramentas de xestión económica- ou a xustificación de axudas.

O terceiro bloque temático desta acción formativa (organizada en colaboración coa asociación informática Amigus e coa Asociación Rural C) ocuparase da comunicación e a dinamización das entidades: programas para a elaboración de memorias, ferramentas de comunicación interna e de difusión de actividades, manexo de redes sociais, etc.

A actividade é gratuíta e ofrecerase todos os venres de novembro -desde o 3 ao 24, ambos incluídos- en horario de 17:00 a 20:00h. Terá lugar na aula do local social de Amigus, situado na Praza do Hospital nº14, nas Pontes.

Todas as entidades interesadas poden inscribirse ou solicitar máis información a través do correo electrónico euroeume@euroeume.org ou no teléfono 699 556 438. Tamén poden anotarse directamente no seguinte formulario de Google: https://forms.gle/NMFfstvbjcjdqEhn8

Share.