Retómanse os traballos da nova senda peonil de Bardaos

0

Durante o Nadal a obra pública adoita deterse, dado que as empresas do sector encadean nesas datas varios festivos recollidos no seu convenio laboral. Esta circunstancia provocou que se interrompesen as obras de mellora da seguridade viaria no tramo de estrada que enlaza o lugar da Sanguiñeira co da Torre, en Bardaos, onde o Concello está executando un proxecto que dotará ese percorrido con novo firme aglomerado, un ancho maior e unha nova senda peonil. O investimento, financiado con cargo ao POS+ provincial, ascende a 47.190 €, IVE incluído, e a empresa adxudicataria -José No Mantiñán e Hijos Construcciones S.A.- retomou hoxe mesmo os traballos iniciados antes das festas. 

A obra que se está levando adiante en Bardaos ten como finalidade anchear a pista, renovarlle o firme á calzada e habilitar unha senda peonil pola marxe dereita  ao longo dunha distancia de 455 metros.

A parte máis complexa é a referida á senda, xa que ademais de preparar o terreo antes de cubrilo con formigón armado -levará 1 metro de ancho en todo o percorrido- fixo falla instalar case 300 metros de canalizacións soterradas para a drenaxe da auga da chuvia.

A formación da base e a colocación das tubaxes quedaron listas antes do Nadal, razón pola que os labores reiniciados esta mañá se centrarán nos próximos días na construción do camiño para viandantes propiamente dito, xunto cuns 20 metros de muro de protección situado no punto en que o regato que pasa pola zona pode ter maior incidencia a longo prazo sobre a cimentación da pista.

Logo tocaralle á estrada, á que se lle dará un metro máis de largura, pasando dos 3,5 actuais a 4,5 metros, de modo que o actual eixo -pista e senda- chegará aos 5,5 metros de ancho, os mesmos que ten agora se contamos a cuneta de terra, coa diferenza de que o resultado final irá todo pavimentado.

A última parte do traballo consistirá no estendido  dunha capa de mestura bituminosa de 4 cm de grosor que lle engada á vía maior resistencia e unha superficie perfectamente regular que, ademais, coincide coa do eixo AC-862 – A Cruz da Raíña co que enlaza na Sanguiñeira.

A obra licitouse a comezos do verán nun prezo de 59.832,01 euros e incluiuse no paquete de proxectos municipais acollidos ao POS+ 2021 da Deputación da Coruña. José No Mantiñán e Hijos Construcciones S.A. fíxose co contrato cunha oferta de 47.190 euros e un prazo de execución máximo de 4 meses.

Share.