Resolucións sobre a adxudicación de espazos no Centro Municipal de Empresas

0

Dáselle publicidade ás resolucións de adxudicación dos locais do Centro Municipal de Empresas, tanto na quenda de solicitude inicial -até o 4 de xaneiro- como as correspondentes a solicitudes presentadas con posterioridade. Lémbrase que, tralo peche do periodo inicial, as persoas interesadas en optar a un espazo poden presentar a súa solicitude en calquera momento ata que se complete a ocupación do centro.

As listaxes provisionais estarán expostas ao público durante un periodo de 10 días hábiles, contados desde o 27/01/2017, data de publicación das resolucións.

Listaxe inicial provisional solicitudes presentadas dentro da primeira convocatoria / Listaxe definitiva 
Adxudicación provisional 8ª solicitude / Adxudicación definitiva
Adxudicación provisional 9ª solicitude / Adxudicación definitiva
Adxudicación provisional 10ª solicitude / Adxudicación definitiva
Adxudicación provisional 11ª solicitude / Adxudicación definitiva
Adxudicación definitiva 13ª solicitude

Documentación xeral
Regulamento de usos e de asignación de espazos
Ordenanza reguladora dos usos e taxas do Centro Municipal de Empresas
Solicitude de espazos (.doc) (.pdf)
Solicitude para domiciliar a sede sen ocupación de espazo (.doc) (.pdf)
Solicitude de uso puntual das instalacións (.doc) (.pdf)

Share.