Plan Renove de Fiestras

0

Orde do 27/01/2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións relativas ao Plan Renove de fiestras, así como a selección de entidades colaboradoras que participarán na súa xestión.

Obxecto: axudas para o cambio de fiestras.

Persoas beneficiarias: persoas particulares.

Convoca: Consellería de Economía, Emprego e Industria.

Prazo de solicitude: desde o 01/03/2017 ata o remate dos fondos.

A solicitude faise directamente nas empresas instaladoras adheridas ao Plan. Máis información no DOG núm. 21, do 31/01/2017 (http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia)

Share.