Bases para a contratación de persoal dentro do programa APROL RURAL

0

Publicadas as bases polas que se rexerá a contratación de 2 persoas co perfil laboral de especialista forestal durante un período de 9 meses e a tempo completo, no marco do programa de emprego da Xunta “APROL RURAL 2018”.  O proceso selectivo farase mediante unha solicitude ao Servizo Público de Emprego de Galicia para que envíe unha relación de persoas que se axusten á convocatoria que, posteriormente, deberán superar unha proba escrita -fase de oposición-, así como a correspondente valoración de méritos -fase de concurso-.

Bases polas que se rexerá a contratación e anexos (.pdf)
Resolución do 15/06/2018 (.pdf) co listado de persoas participantes no proceso e asignación provisional de puntuacións por méritos, así como a convocatoria para realizar a proba escrita o martes 19 de xuño ás 11.00h. no Salón de Plenos.

 

Share.