Ata o 31 de outubro: exposición pública da lista provisional de persoas candidatas a xurado

0

O tablón de anuncios do Concello mantén exposto até o día 31 de outubro o listado provisional de persoas elixidas polo INE como posibles candidatas a formar parte de xurados populares durante os próximos dous anos. O Concello comunicaralles ás persoas interesadas esta circunstancia de cara a que poidan formular as alegacións que estimen oportunas.

Share.