Ata o 22 de febreiro: solicitude de bolsas escolares e axudas á conciliación na EIM A Rolada

0

A Xunta de Goberno Local aprobou o pasado 14 de xaneiro as bases polas que se rexerá a convocatoria de bolsas de axuda ao estudo dirixidas a familias con rapazada que curse estudos obrigatorios e postobrigatorios e tamén para aquelas familias de San Sadurniño con crianzas matriculadas na EIM A Rolada. O anuncio publicouse BOP deste 23 de xaneiro, de maneira que desde hoxe venres empeza a correr o prazo de 30 días naturais para presentar a solicitude. A documentación poderá presentarse, polo tanto, ata o 21 de febreiro de maneira presencial no rexistro, ou ben ata as 23.59h. do sábado 22 de febreiro se o trámite se fai a través da Sede Electrónica.

A cantidade total das axudas ascende a 25.000 euros. Ese importe reservado polo Concello distribúese en catro apartados: 10.000 euros para estudos postobrigatorios, cun máximo de 600 euros por bolsa; 5.000 euros para estudos obrigatorios, cos que se financiarán bolsas de ata 200 euros por alumna/o; 8.000 euros para axudas da EIM A Rolada, cun límite máximo de 1.500 euros por menor e, por último, un cuarto apartado dotado con 2.000 euros de reserva para situacións socioeconómicas especiais.

Convocatoria de bolsas escolares publicada no BOP
Anexo de solicitude I
Anexo de solicitude II
Anexo de solicitude III

Share.