Actualizacións listas do SAF 2017

0

O Concello mantén aberta durante todo o ano a posibilidade de presentar instancias para entrar formar parte das listas de contratación do Servizo de Axuda no Fogar. Porén, as solicitudes de nova incorporación e as de revisión dos méritos de quen xa forma parte da lista revísanse e actualízanse nos meses de febreiro, xuño e outubro.

Quen queira formar parte das listas de contratación do SAF ou quen, estando xa nelas, queira que se lle recoñeza experiencia laboral ou formación, ten que presentar a correspondente solicitude antes do día 5 dos meses de outubro, febreiro e xuño. Nas seguintes ligazóns publícanse os documentos xerados en cada unha das quendas de actualización.

Quenda de actualización do mes de febreiro:
Solicitudes admitidas provisionalmente na quenda de febreiro (resolución do 15/02/2017)
Lista actualizada febreiro 2017 (resolución do 3/3/2017)

Quenda de actualización do mes de xuño:
Solicitudes admitidas provisionalmente na quenda de xuño (resolución do 9/06/2017)
Lista actualizada xuño 2017 (resolución do 21/6/2017)

Quenda de actualización do mes de outubro:
Solicitudes admitidas provisionalmente na quenda de xuño (resolución do 20/10/2017)
Lista actualizada outubro 2017 (resolución do 2/11/2017)

Share.